Sunday, February 24, 2019
Trang chủ Tags Our world in data

Tag: our world in data

Bất bình đẳng thu nhập trên thế giới

Bài viết này trình bày các bằng chứng thực nghiệm cho thấy bất bình đẳng thu nhập đã thay đổi như thế nào qua...

Hạnh phúc và Cuộc sống thỏa mãn

Ngày nay hạnh phúc của con người như thế nào? Trước đây mọi người có hạnh phúc hơn không? Sự hài lòng trong cuộc...